Hornonitrianske folklórne slávnosti


V roku 1985 som pomohla založiť tradíciu Hornonitrianskych folklórnych slávností