Mária Streicherová

Som človek ako každý iný.

Pracovala som v oblasti kultúrno výchovnej práce, reklamy a v oblasti public relations. Ostatných 12 rokov, pred odchodom na starobný dôchodok, som pracovala ako SZČO pod obchodným názvom Ateliér ZUN. Svojou prácou som pomáhala ľudom vytvárať harmonický pohľad na seba /ich vnútorný dizajn/, a hľadať riešenia v situáciách, v ktorých sa potrebovali zorientovať.

Okrem svojho profesného zamerania sa venujem fotografovaniu a tvorbe situačno akčnej a insitnej poézie, ktorú mi diktuje poézia i próza každodenného života. Píšem aj črty o živote, malé zamyslenia a blogy.

Odkazy na ďalšie moje aktivity nájdete v Kontakte.

Mária Streicherová