Webové adresy na moje aktivity a tvorbu

Webová adresa https://www.atelierzun.com/,  ktorej práve venujete svoju pozornosť, je stopou po mojej práci v preddôchodkovom období.

Ak chcete čítať moje básne, sú Vám k dispozícii na subdoméne http://basne.atelierzun.com/.

Moje prozaicko poetické skice či fejtóny a blogy nájdete na
http://blog.atelierzun.com/
dennikn.sk/autor/maria-streicherova/

Moje fotografie nájdete na
http://foto.atelierzun.com/

Fotoblog Mária Streicherová Ateliér ZUN
http://atelierzun.deviantart.com/gallery/

Mária Streicherová